Metoda
Dil
1 4 7 10
2 5 8 11
3 6 9 12

Anëtarësohu:

Name:

Contact Info:

Birthday:

Login Info:

Projektet
Itinerari
Projekti

Info!

Shto kapitull të ri
 • 1 Jan

  Strategji

  Raport dhe Planifikim
  • Mund të paguani aq bukë sa të doni ashtu që nevojtaret të mund t`i marrin ato pa pagesë!
 • 7 Jan

  Financa

  Të hyra dhe Të dala
  • Mund të paguani aq bukë sa të doni ashtu që nevojtaret të mund t`i marrin ato pa pagesë!
 • 14 Jan

  Logjistikë

  Shërbime dhe Përkrahje
  • Mund të paguani aq bukë sa të doni ashtu që nevojtaret të mund t`i marrin ato pa pagesë!
 • 21 Jan

  Organizim

  Anëtarë dhe Vullnetarë
  • Mund të paguani aq bukë sa të doni ashtu që nevojtaret të mund t`i marrin ato pa pagesë!

Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës ka vënë themel në bazë të respektit dhe të dinjitetit njerëzor, duke punuar për t’i mbrojtur të rinjtë nga zakonet e dëmshme pa dallim të shoqërisë duke marrë në konsideratë vlerat kombëtare dhe morale.

| Rr. Mehmet Pasha, Prizren

| +377 44 944 918

| info@greencrescent.al

| www.greencrescent.al

Copyright © 2018 Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.