Ndihmoni jetimët!
Të dhuruara
75€
Qëllimi
100€
www.gjysemhenaegjelber.org
DHURO