Anëtarësohu:

Emri:

Info Kontakti:

Datëlindja:

Info Personale:

Historiku i shkurtër i Gjysëmhënës së Gjelbër të Kosovës

2017

Në vitin 2017 aktivitetet në vazhdë sinjifikohen me azhurimet për mundësi të reja...

2016

Aktivitetet vazhdojnë...

2015

Pa u ndalur vazhdohet në të njejtin ritëm, me shpresë që të ngriten mundësitë dhe të shtohet bëmirësia...

2014

Në vitin 2014 aktivitetet e Gjysëmhënës së Gjelbër hasin në vështirësi ekonomike dhe nismëtaret e saj marrin vendimin për vazhdimin e tyre bazuar në mundësitë personale, mbase kushtet logjistike bazuar në buxhetin e saj nuk mund të sigurohen...

2013

Viti në vazhdim sjell edhe vështirësitë në vete të një rruge të tillë humanitare, por që të rinjë nismetarët e saj nuk shuajne së vazhduari...

2012

Mbas një sërë aktivitetesh humanitare, kulturore dhe shëndetësore të organizuara nën sedrën e shoqatave SARP dhe IAMM, themeluesit dhe humanistët e kësaj lëvizjeje marrin vendimin për sendërtimin e tyre duke e kompletuar nocionin e nismës nën emrin e asaj që u nevojitej vendit, Gjysëmhënës së Gjelbër të Kosovës.

Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës ka vënë themel në bazë të respektit dhe të dinjitetit njerëzor, duke punuar për t’i mbrojtur të rinjtë nga zakonet e dëmshme pa dallim të shoqërisë duke marrë në konsideratë vlerat kombëtare dhe morale.

| Rr. Mehmet Pasha, Prizren

| +377 44 944 918

| info@gjysemhenaegjelber.org

| www.gjysemhenaegjelber.org

Copyright © 2018 Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.