Dhuro gjak, shpëto jetë!
Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës | Greencrescent of Kosova

Anëtarësohu:

Emri:

Info Kontakti:

Datëlindja:

Info Personale:

Çertifikimi Hallall
Tip Box Mund të paguani aq bukë sa të doni ashtu që nevojtaret të mund t`i marrin ato pa pagesë!
Dhuro
Duhani dëmton seriozisht shëndetin!
Lexo më shumë
Alkooli dëmton seriozisht shëndetin!
Lexo më shumë
Droga dëmton seriozisht shëndetin!
Lexo më shumë
Varshmëria ndaj teknologjisë dëmton seriozisht shëndetin!
Lexo më shumë
Nuk është prej nesh ai i cili barkun e tij e ka të ngopur kurse fqinji i tij është i uritur.
Avatar
Ukshin Hoti
Avatar
Rexhep Ahmeti
Avatar
Sabina Abrashi
Avatar
Gëzim Ademaj
Avatar
Ahmet Abazi
1664
Avatar
Xhavit Maloku
Avatar
Feim Asllani
Avatar
Bekim Bajgora
Avatar
Ramë Bajraktari
Avatar
Bekim Batusha
Avatar
Yll Baraliu
Avatar
Zenel Begu
Avatar
Shefki Binaj
Avatar
Shqipe Bytyqi
Avatar
Mehmet Çunaj
Avatar
Fahredin Dina
...të pagjeturit!

MËNYRA TË LEHTA PËR MBROJTJEN E KAFSHËVE

Ne jemi duke punuar për të mbrojtur 17 kafshë të kërcënuara me zhdukje.

MËNYRA TË LEHTA PËR MBROJTJEN E BIMËVE

Ne jemi duke punuar për të mbrojtur 19 bimë të kërcënuara me zhdukje.

Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës është themeluar në një atmosferë nderi dhe kulture me qëllim që të edukojë gjenerata që do të jenë të lidhura me kulturën kombëtare, që do t`i luftojnë varshmëritë e dëmshme si: duhanin, alkoolin, varësitë nga lëndët narkotike dhe përveç kësaj varësitë që do të shkatërronin shëndetin trupor dhe mendor të shoqërisë sikurse bixhozi, varësitë nga interneti dhe teknologjia...

Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës ka vënë themel në bazë të respektit dhe të dinjitetit njerëzor, duke punuar për t’i mbrojtur të rinjtë nga zakonet e dëmshme pa dallim të shoqërisë duke marrë në konsideratë vlerat kombëtare dhe morale, dhe duke përdorur metoda shkencore për të luftuar me varësitë si duhani, alkooli, droga, teknologjia, bixhozi e kështu me radhë; duke qenë rehabilituese dhe parandaluese që promovon shëndetin publik dhe punën e avokimit.

Në vitin 2015, organizata ka hyrë në vitin e dytë, në të cilin Kosova është një model dhe lider në misionin e luftës kundër varësive, të tolerancës dhe bashkëjetesës në vend dhe jashtë vendit me një shoqëri vetëkontrolli.

Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës ka vënë themel në bazë të respektit dhe të dinjitetit njerëzor, duke punuar për t’i mbrojtur të rinjtë nga zakonet e dëmshme pa dallim të shoqërisë duke marrë në konsideratë vlerat kombëtare dhe morale.

| Rr. Mehmet Pasha, Prizren

| +377 44 944 918

| info@gjysemhenaegjelber.org

| www.gjysemhenaegjelber.org

Copyright © 2018 Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.