Avatar
Cili është kuptimi i "Hallall-it"?
Hallall është një fjalë arabe që do të thotë e ligjshme. Ajo i referohet gjërave ose veprimeve të lejuara nga ligji i Sheriatit, pa dënim të vendosur ndaj bërësit. Zakonisht përdoret për të përshkruar diçka që një musliman lejohet të bëjë, p.sh. hani, pini ose përdorni.

Cili është kuptimi i "Haramit-it"?
E kundërta e hallallit është harami, që në arabisht është për të paligjshme ose të ndaluara.

Çfarë është ushqimi Haram?
Të gjitha llojet e ushqimeve konsiderohen hallall, përveç atyre që janë haram:
822/5000 • Derri / derri dhe nënproduktet e tij. • Kafshët e therura në mënyrë të paligjshme ose të vdekura para therjes. • Kafshët që nuk theren në emër të Allahut. • Alkooli dhe të gjitha format e pijeve dehëse dhe të rrezikshme. • Kafshët mishngrënëse, zogjtë grabitqarë dhe kafshët tokësore pa veshë të jashtëm. • Dëmtuesit si minjtë, centipedët, akrepat dhe kafshë të tjera të ngjashme. • Kafshët e ndaluara për t'u vrarë në Islam p.sh. milingonat, bletët, merimangat dhe zogjtë e qukapikut. • Kafshët që konsiderohen të pështirë në përgjithësi si morrat, mizat, maggotët dhe kafshët e tjera të ngjashme. • Kafshët që jetojnë si në tokë ashtu edhe në ujë, si bretkosa, krokodilë dhe kafshë të tjera të ngjashme. • Gjaku dhe nënproduktet e gjakut. • Ushqime dhe pije që përmbajnë ndonjë nga përbërësit e mësipërm haram ose kontaminuar përmes kontaktit me ndonjë nga produktet e mësipërme.

Çfarë është Certifikimi Halal?
Certifikimi Halal është një njohje se produktet janë të lejuara sipas ligjit Islam. Këto produkte janë ngrënshëm, të pijshëm ose të përdorshëm nga muslimanët.

Anëtarësohu:

Emri:

Info Kontakti:

Datëlindja:

Info Personale:

Emri i firmës Çertifikuesi
Firma ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Çertifikuesi
Firma ☆ ☆ ☆ ☆ Çertifikuesi
Firma ☆ ☆ ☆ Çertifikuesi
Firma ☆ ☆ Çertifikuesi
Firma ☆ Çertifikuesi
Firma Çertifikuesi
Firma Çertifikuesi
Firma Çertifikuesi

*Emulgatorët e ndaluar:

E 100 E 102 E 103 E 110 E 120 E 123 E 124
E 125 E 126 E 127 E 128 E 140 E 141 E 142
E 152 E 153 E 210 E 213 E 214 E 226 E 234
E 252 E 270 E 280 E 325 E 326 E 327 E 334
E 335 E 336 E 337 E 420 E 442 E 430 E 431
E 433 E 434 E 435 E 436 E 471 E 472 E 473
E 474 E 475 E 476 E 477 E 478 E 480 E 481
E 482 E 483 E 488 E 489 E 491 E 492 E 493
E 494 E 495 E 542 E 550 E 570 E 572 E 591
E 631 E 632 E 633 E 635 E 904 E 920 E 921

*Emulgatorët e ndaluar në Islam:
Emulgator, shkurt `E`, në shumicën e rasteve janë mbeturinat e derrit. Përdoret për djathin industrial, ajka, virshle, kajmakun industrial, çokolada, krema, prodhimet wafël, margarinë, mermeladë, reçel, majonez, çamçakëz, tortë me zhelatinë, etj...
LARGOHUNI nga produktet e derrit dhe alkoolit. Bleni ushqimet e prodhuesve me etiketë HALLALL.


☆ Mbikqyr 1 familje, jetim apo student!
☆ ☆ Mbikqyr deri 3 familje, jetimë apo studentë!
☆ ☆ ☆ Mbikqyr deri 5 familje, jetimë apo studentë!
☆ ☆ ☆ ☆ Mbikqyr deri 7 familje, jetimë apo studentë!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Mbikqyr mbi 10 familje, jetimë apo studentë!

Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës ka vënë themel në bazë të respektit dhe të dinjitetit njerëzor, duke punuar për t’i mbrojtur të rinjtë nga zakonet e dëmshme pa dallim të shoqërisë duke marrë në konsideratë vlerat kombëtare dhe morale.

| Rr. Mehmet Pasha, Prizren

| +377 44 944 918

| info@gjysemhenaegjelber.org

| www.gjysemhenaegjelber.org

Copyright © 2018 Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.