DHURO
Të dhuruara: 75$
Qëllimi: 100$
Dhurues: 99
×

Anëtarësohu:

Emri:

Info Kontakti:

Datëlindja:

Info Personale:

Ndihmoni nevojtarët

Ndihma ndaj nevojëtarëve është një prej veprave më të çmuara që një njeri mund të bëjë për një njeri tjetër.

Lëmosha s`ka zvogëluar asnjë pasuri!

Nga lëmoshat më te mira llogaritet ajo e vazhdueshmja. Lëmosha e vazhdueshme do të thotë nëse njerëzit në vazhdimësi përfitojnë nga një projekt, si p.sh. ndërtimi i një shkolle, ndonjë spitali, furnizimi me ujë te pijshëm ose ndonjë ndihmë fillestar drejtë pavarsimit te njerëzve te varfër. Edhe mbështetja mujore e një jetimi te varfër llogaritet ne ketë lloj lëmoshe.

Muhammedi (paqja qoftë mbi të) thoshte:

"Nëse njeriu vdes, ndalen veprimet e tij, përvec tri: një lëmoshe e vazhdueshme, një dije e dobishme dhe fëmija i mirë, që lutet për të".

Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës ka vënë themel në bazë të respektit dhe të dinjitetit njerëzor, duke punuar për t’i mbrojtur të rinjtë nga zakonet e dëmshme pa dallim të shoqërisë duke marrë në konsideratë vlerat kombëtare dhe morale.

| Rr. Mehmet Pasha, Prizren

| +377 44 944 918

| info@gjysemhenaegjelber.org

| www.gjysemhenaegjelber.org

Copyright © 2018 Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.