Anëtarësohu:

Emri:

Info Kontakti:

Datëlindja:

Info Personale:

Panairi i Librit

Panairi i Librit është mbajtur për tre ditë me radhë 17-18 dhe 19 mars 2011 në galeritë e Hamamit të Gazi Mehmet Pashës në Prizren.

Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës ka vënë themel në bazë të respektit dhe të dinjitetit njerëzor, duke punuar për t’i mbrojtur të rinjtë nga zakonet e dëmshme pa dallim të shoqërisë duke marrë në konsideratë vlerat kombëtare dhe morale.

| Rr. Mehmet Pasha, Prizren

| +377 44 944 918

| info@gjysemhenaegjelber.org

| www.gjysemhenaegjelber.org

Copyright © 2018 Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.