Anëtarësohu:

Emri:

Info Kontakti:

Datëlindja:

Info Personale:

Varësia nga Teknologjia

Çfarë është varësia prej teknologjisë?

Ka përfitime të panumërta që teknologjia sjell në jetën e njeriut. Megjithatë, humbja e kontrollit mbi përdorimin e teknologjisë nga personi dhe përdorimi i pakufizuar i teknologjisë mund të shkaktojë dëme shumë serioze. Interneti dhe varësia e teknologjisë janë përcaktuar si një situatë ku ata janë të privuar kur nuk mund të arrijnë produktin teknologjik të cilin ata janë të varur, si në varësi të tjera.

Tregimi i varësisë nga teknologjia

• Kaloni orë duke thënë vetëm disa minuta.
• Të gënjesh për kohën tënde që kalon para ekranit tënd.
• Ankimi për probleme fizike për shkak të përdorimit të kompjuterëve për një kohë të gjatë.
• Marrja e një personaliteti anonim, duke preferuar të flasë në internet me njerëzit ballë për ballë.
• Bërja e kompromiseve për ushqimet, kurset ose emërimet për të hyrë në internet.
• Ndërsa jeni fajtor pasi keni kaluar shumë kohë në ekranin e kompjuterit tuaj, ju gjithashtu keni një kënaqësi të madhe që ju vie dhe ju shkon mes këtyre dy emocioneve.
• Kur jeni larg nga kompjuteri juaj, ju ndiheni nervoz dhe të frustruar.
• Qëndrimi në kompjuter gjatë orëve të vona të natës.

Problemet e shkaktuara nga varësia e teknologjisë

Ankesat fizike

• Djegie në sy
• Dhimbje dhe ngurtësi në muskujt e qafës
• Çrregullim në qëndrimin e trupit
• Sogjenia në dorë
• Dobësi

Ankesat sociale

• Rënie në suksesin akademik
• Problemet personale, familjare dhe shkollore
• Dështimi për të menaxhuar kohën
• Çrregullime gjumi
• Mosngrënie ushqimi
• Zvogëlimi i aktiviteteve
• Izolimi përveç miqve të internetit

Metodat e kontrollimit të varësisë

• Ndrysho orarin ditor të përdorimit të internetit.
• Përgatitja e orareve javore të përdorimit të internetit dhe sigurimi i pajtueshmërisë.
• Kaloni ca kohë me grupe mbështetëse ose metoda si terapi familjare.
• Kërkojuni atyre të shkruajnë në një fletore për aktivitetet që duan të bëjnë dhe t'u kërkojnë të bëjnë diçka që shkruajnë kur janë të gatshëm të përdorin internetin.

Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës ka vënë themel në bazë të respektit dhe të dinjitetit njerëzor, duke punuar për t’i mbrojtur të rinjtë nga zakonet e dëmshme pa dallim të shoqërisë duke marrë në konsideratë vlerat kombëtare dhe morale.

| Rr. Mehmet Pasha, Prizren

| +377 44 944 918

| info@gjysemhenaegjelber.org

| www.gjysemhenaegjelber.org

Copyright © 2018 Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.