DHURO
Të dhuruara: 75€
Qëllimi: 100€
Dhurues: 99
×

Anëtarësohu:

Emri:

Info Kontakti:

Datëlindja:

Info Personale:

Ndihmoni jetimët

"Mos e nënçmo bonjakun (jetimin) e lypsin mos e refuzo me ashpërsi." (Duha: 9-10).

Jetimët janë bebza e syve tanë... prandaj ata janë shumë të veçantë për ne dhe kemi obligim përgjegjësie ndaj tyre.

Allahu aludoi në të drejtën e patjetërsueshme të jetimit për përkujdesje e tha: "Le të frikësohen ata (në prag të vdekjes) sikur të linin pas vete pasardhës të paaftë për të cilët kanë dro (si do të jetë gjendja e tyre) le t'i ruhen All-llahut (dënimit të Tij) dhe le t'ju thonë (jetimëve) fjalë prindore". (En Nisa, 9)

Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës ka vënë themel në bazë të respektit dhe të dinjitetit njerëzor, duke punuar për t’i mbrojtur të rinjtë nga zakonet e dëmshme pa dallim të shoqërisë duke marrë në konsideratë vlerat kombëtare dhe morale.

| Rr. Mehmet Pasha, Prizren

| +377 44 944 918

| info@gjysemhenaegjelber.org

| www.gjysemhenaegjelber.org

Copyright © 2018 Gjysëmhëna e Gjelbër e Kosovës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.